Projecten

De Vliegende Meubelmakers vliegt uit naar projecten in het buitenland om in samenwerking met de mensen daar meubels te maken, kennis en cultuur uit te wisselen. Wij kiezen projecten uit die zich inzetten voor jongeren en vergeten groepen uit de samenleving. Het overbrengen van kennis op het gebied van meubelsmaken werkt doordat het de mensen van het project helpt om zelfvoorzienend te zijn in het maken van meubels die nodig zijn.

 

Daarnaast biedt het kansen voor de jongeren om met die vaardigheid betaald werk te vinden. Door de samenwerking met de deelnemers uit Nederland en de mensen ter plekke leren ontstaat er uitwisseling over elkaars levens, wensen, elkaars werelden. En dan blijkt dat we vaak heel goed met elkaar op kunnen schieten en ontstaan mooie vriendschappen.

Hoe selecteren wij onze projecten?

Wanneer is een project een geschikt Vliegende Meubelmakers project? De belangrijkste voorwaarde is dat we kennis kunnen overdragen ovet het houtbewerking aan mensen van het project die ook verbonden zijn aan dit project. Zo wordt de kans vergroot dat de kennis en het gereedschap die we brengen ook blijvend gebruikt kan worden op het project. We willen graag een bijdrage leveren an het opzetten van een houtwerkplaats. Zo hebben we veel samengewerkt met vocactial training centers. We moeten op veilige gebieden kunnen werken en een veilige slaapplek moet gegarandeerd zijn.

Daarnaast willen we dat organisaties onze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin de volgende zaken zijn opgenomen:

  •  de organisatie heeft een contactpersoon in Nederland die bij kan dragen aan de voorbereidingen voor het project
  •  het project ter plekke organiseert het vervoer van de luchthaven naar het project
  •  het hout dat wordt gebruikt bij het project is voorzien van een duurzaamheid keurmerk
  •  het project ter plekke zorgt voor een gratis en veilige slaap en werkplek
  •  het project levert minimaal 3 lokale mensen die graag houtbewerkingsvaardigheden willen leren
  •  het project heeft een kok die het avondeten kan maken voor de deelnemers
  •  het project onderschijft de universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals opgesteld doro de Verenigde Naties:Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, taal, ras, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

 Een projectaanvraag doen, hoe gaat dat?

De VMM heeft een project aanvraag formulier die we bekijken als deze volledig is ingevuld. In september en oktober bekijken we alle aanvragen en als de aanvraag past binnen onze doelstellingen, nodigen wij de projectaanvrager uit om de samenwerking te bespreken en de samenwerkingsoverenkomst te tekenen. Dan begint het werven van de deelnemers. Pas als we voldoende deelnemers hebben, kunnen we definitief bevestigen dat we in de zomer naar het project komen en met de lokale mensen aan de slag gaan. 

Zie het project aanvraag formulier hier rechts van deze projectpagina.